Taisyklės ir grąžinimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir MB Pokalbių gidas, įmonės kodas
306114120 (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Mokėti”.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.
2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4. Atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra, kurios pagrindu atliekamas apmokėjimas.

3. Jūsų teisės
3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve dėl bet kokios priežasties iki išsiuntimo momento. Jei per šį laiką Jūs atšauksite sutartį, visi Jūsų atlikti mokėjimai bus grąžinti per 30 dienų.

4. Jūs įsipareigojate
4.1. Jeigu pasikeičia Jūsų pirkimo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
4.2. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.
5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame
6.1. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu į paštomatą (arba nurodytą adresą) per sutartą pristatymo laikotarpį.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekių pristatymas atliekamas siunčiant produktus Jūsų nurodytu adresu arba į nurodytą paštomatą. Jūs garantuojate ir nurodote, kad su užsakymu buvo pateiktas visas ir teisingas pristatymo adresas. Jei dėl neteisingų pristatymo adreso duomenų atsiranda papildomų pristatymo išlaidų, Jūs prisiimate atsakomybę padengti šias išlaidas.
7.2.  Pristatymą atlieka trečiosios šalys, kurios veikia pagal savo sąlygas. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių veiksmus. Mes neatsakome už pristatymą ir vėlavimą dėl
force majeure aplinkybių. Force majeure aplinkybėmis laikomos karas, riaušės, aukštesnės institucijos trukdžiai, pramoniniai ginčai, streikai ar lokautai, žaliavų ar energijos trūkumai, taip pat neišvengiami eksploatavimo ar transporto sutrikimai, pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimai, gaisras, potvyniai arba transportavimui nepalankios oro sąlygos.

8. Daiktų grąžinimas
8.1. Jums per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės prekė.
8.2. Norėdami grąžinti įsigytas prekes, susisiekite su mumis el. paštu pokalbiu.gidas@gmail.com. Pateikiant šią informaciją: sąskaitą-faktūrą, nurodant grąžinimo priežastis. Gavę Jūsų pranešimą susisieksime su jumis asmeniškai ir suderinsime grąžinimo tvarką ir sąlygas. Jums netikusias ir nekokybiškas prekes galima pakeisti arba grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo Jums dienos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
8.3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
8.4. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
8.5. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.
8.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė
9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų pirkimo formoje, Mes neatsakome už dėlto atsiradusius padarinius.
9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

10. Informacijos siuntimas
10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Mūsų sutikimo draudžiamas.
11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 Iškilus klausimams ir (arba) problemoms, susijusioms su svetaine galite susisiekti el. paštu pokalbiu.gidas@gmail.com. Mes padarysime viską, ką galime, ir atsakysime kaip įmanoma greičiau.